eSweden

Images of Vreta Abbey

View-1 on the church of Vreta Abbey

View-2 on the church of Vreta Abbey

Airview of Vreta Abbey

View-1 on the restored parts of Vreta Abbey

View-2 on the restored parts of Vreta Abbey

View-3 on the restored parts of Vreta Abbey

View-4 on the restored parts of Vreta Abbey

The model of Vreta Abbey

View-1 on the interior of Vreta Abbey church

View-2 on the interior of Vreta Abbey church

View-3 on the interior of Vreta Abbey church

Vreta Abbey church: the sarcophagus of Douglas family (author: Xauxa)

Vreta Abbey church: the tomb of the king Inge the Elder (source: Wikimedia Commons)

Vreta Abbey church: the tomb of the king Inge the Younger (source: Wikimedia Commons)

Vreta Abbey church: the tomb of Magnus I of Sweden (source: Wikimedia Commons)

Vreta Abbey church: the tomb of Sune Sik (source: Wikimedia Commons)

Back to Vreta Abbey